محصولات

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2043G0-I

4MP IR Fixed Bullet Network Camera
16,250,000 ریال

دوربین دام 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2143G0-IS

4MP IR Fixed Dome Network Camera
17,790,000 ریال

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T43G0-I5

4MP IR Fixed Bullet Network Camera
18,480,000 ریال

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1043G0-I

4MP IR Network Bullet Camera
13,340,000 ریال

دوربین دام 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1143G0-I

4MP IR Network Dome Camera
14,030,000 ریال

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1643G0-I

4 4MP EXIR VF Bullet Network Camera
23,950,000 ریال

دوربین دام لنزمتغیر 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1743G0-I

4MP VF Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2063G0-I

6MP IR Fixed Bullet Network Camera
19,500,000 ریال

دوربین دام 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2163G0-IS

6MP IR Fixed Dome Network Camera
21,210,000 ریال

دوربین بولت 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T63G0-I5

6MP IR Fixed Bullet Network Camera
22,240,000 ریال

دوربین بولت 6.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T63G0-I8

6MP IR Fixed Bullet Network Camera
23,610,000 ریال

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2083G0-I

8MP(4K) IR Fixed Bullet Network Camera
22,920,000 ریال

دوربین دام 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2183G0-IS

8MP(4K) IR Fixed Dome Network Camera
24,970,000 ریال

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T83G0-I5

8MP(4K) IR Fixed Bullet Network Camera
26,680,000 ریال

دوربین بولت 8.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T83G0-I8

8MP(4K) IR Fixed Bullet Network Camera
28,050,000 ریال